Välkommen till vår hemsida

 

Du som vill bli medlem information om hur du anmäler dig.

Föreningens kontaktuppgifter för support

Hej! Det har varit en intensiv månad för oss i styrelsen på grund av den ekonomiska situationen för föreningen. Arbetet med att gräva vidare på fibernätet har också fortsatt.

Teleräkningar för telefonkostnader.

Flera medlemmar har hört av sig om att de får telefonräkningar från Telia. Har ni valt att koppla upp er telefon via Triple Play så får ni betala samtalskostnader, men inget annat.

Grävrapport

Under oktober har Tegab

  • Borrat under vägen till Snäcke. vid bygdegården, för att få klart anslutningarna i Snäcke. 
  • Grävt klart i Håverud. Återstår att lägga sjökabel
  • Grävt klart sträckan Bränna till Kroken. Några fastigheter återstår
    Viss grävning och blåsning av förnings nät kommer att ske under december.Tegab är också i gång med att lägga sjökabeln inom Upperud och Håveruds området, samförläggning med VA arbetet i Upperud.

Ekonomiska läget för föreningen

Vårt fiberprojektgår nu mot sitt slutförande. Därmed kan vi också beräkna det ekonomiska resultatet och det står klart att nuvarande insats inte är tillräcklig, för att tillsammans med statsbidraget täcka investeringen. Se sammanställning nederst
Skålleruds Fiber har medvetet jobbat efter förutsättningarna för statsbidraget att alla fastboende ska beredas möjlighet till fiberanslutning, och Melleruds Kommuns IT-strategi, där det står att varje boende i Melleruds kommun ska ha tillgång till minst ett markbaserat fibernät.

Antalet medlemmar i föreningen, inklusive fritidsboende, har väsentligt ökat och uppgår i dagsläget till 700 st. Därmed har fiberdragningarna också utökats och lett till högre kostnader. Men de stora kostnadsökningarna beror på markförhållandena i vårt område. Vi har fått ökade kostnader i jämförelse med projekteringen på grund av att

  • vi dragit mycket sjökabel (ca. 3 mil).
  • blåst grövre fiber och längre sträckor (ca. 5 mil).
  • inte kunnat plöja ner kabeln i så stor utsträckning som planerat (endast 29%).
  • mycket grund förläggning med skyddsslang (ca 7 mil)

Se bilagan med eknomisksammanställning och jämförelsen med två andra fiberföreningar i Melleruds kommun

Styrelsen har vidtagit en rad åtgärder, såsom förhandling med Sparbanken, genomgång med entreprenören och kontrollansvarig samt möte med Melleruds Kommun.

För att klara av att slutföra projektet och för att allt inte ska gå förlorat så anser vi i styrelsen att insatsen ska höjas för hel insats till totalt 30 000 kr,Föreningen behöver också en kommunal borgen för ett lån i Sparbanken på 4-6 miljoner under 5 år, för att slutföra projektet.

Styrelsen kallar till en extra föreningsstämma lördag 18/1 – boka dagen.

Det är viktigt att du som medlem kommer på stämman då vi alla är beroende av att det blir en bra lösning för framtiden. Styrelsen tillsammans med Tegab kommer då att i detalj presentera orsakerna till kostnadsökningar. Styrelsen kommer att presentera vilka alternativ vi ser för fortsättningen. Det är föreningsstämman som beslutar om eventuellt ökat insatsbelopp och ökad serviceavgift.

Hälsar styrelsen genom Christer


Projektledare och kontaktperson för Tegab - totalentreprenör för arbetet är:
Lars Melert; Tel: +46 (0)70-275 27 00; E-post: lars.melert@tegab.se

Här kan du anmäla att du vill ha hjälp av Tegab med förprojektering, grävning och håltagning. Om du har tänkt använda ROT-avdrag så läs igenom informationen om detta.

 
Nu är vi uppe i 700 anslutningar - kom med du också!
 
Arbete med sjökabel i Näsöln 2/8-18

Eu bidrag

Eu-bidrag

10.08.2017 20:34
Skålleruds Fiber får projektstöd från Västra Götalands län via landsbygdsprogrammet som delvis finnansieras via pengar från den Europiska jordbruksfonden för lansbygdsutveckling.  

Nyheter

Januaris styrelsemöte

31.01.2019 22:38
Läs sammanfattningen från januaris styrelsemöte

Decembers styrelsemöte

06.01.2019 10:42
Sammanfattningen från decembersstryrelsemöte

Novembers styrelsemöte

29.11.2018 20:20
Sammanfattning från novembersstyrelsemöte

Oktobers styrelsemöte

24.10.2018 19:08
Sammanfattning från oktobers styrelsemöte.

Septembers styrelsemöte

26.09.2018 19:28
Läs sammanfattningen från vårt styrelsemöte-

Augustis styrelsemöte

22.08.2018 17:56
Här finns hela sammanfattningen från styrelsemötet i...

Junis styrelsmöte

21.06.2018 17:57
På styrelsemötet i juni redovisade vi läget kring...

Majs styrelsemöte

22.05.2018 22:01
Här kan du läsa sammanfattningen från majs styrelsemöte. På...

Aprils styrelsemöte

02.05.2018 09:16
Här finns sammanfattningen...

Från föreningsstämman 8 april

02.05.2018 09:15
Information från Föreningsstämman - 8 april  Söndagen...
<< 1 | 2 | 3 | 4 >>