Byte fatsighetsägare

Vid försäljning av fastighet eller överlåtelse av fastighet ska Ni föra över era avtal med Skålleruds Fiber till den nya ägaren.
Ni ska skicka in ett "Överlåtelseavtal" till Skålleruds Fiber. Har ni Triple Play ska ni kontakta Telia 020-202070 och meddela att fastigheten byter ägare och att ni inte längre är ansvarig för uppkoppling. Den nya ägaren anmäler sig till Telia som nya ägare och får då nya koder till uppkopplingen.
 
I avtalet tar den nya ägaren över ert:
  • Medlemskap med insatsavgiften - den nya ägaren skickar in en ny medlemsanmälan och betalar årsavgiften  vid en kvartalsavgift om den inte är betald
  • Fastighetsanslutningsavtal
  • Tjänsteoperatörsavtal - obs har ni tecknat avtal om Triple Play så är det ett avtal mellan er och Skålleruds fiber - det går ej att säga upp till Telia. Avtalet går över till nyägare om de inte väljer att säga upp avtalet. Avtalet sägs upp till Skålleruds fiber. Meddela Christer Johansson om ny ågare inte vill fortsätta med Triple Play utan själv välja tjänster via Zmarket.
 
Dokumnet: