Byte fatsighetsägare

Vid försäljning av fastighet eller överlåtelse av fastighet ska Ni föra över era avtal med Skålleruds Fiber till den nya ägaren.
Ni ska skicka in ett "Överlåtelseavtal" till Skålleruds Fiber.
I avtalet tar den nya ägaren över ert:
  • Medleskap med insatsavgiften - den nya ägaren skickar in en ny medlemsanmälan och betalar årsavgiften om den inte är betald
  • Fastighetsanslutningsavtal
  • Tjänsteoperatörsavtal - när det tjänsteutbudet kommit igång, fram till dess kan en ny ägare själv teckna detta avtal med Skålleruds fiber.
Dokumnet: