Byte fatsighetsägare

Vid försäljning av fastighet eller överlåtelse av fastighet ska Ni föra över era avtal med Skålleruds Fiber till den nya ägaren.
Ni ska skicka in ett "Överlåtelseavtal" till Skålleruds Fiber.
I avtalet tar den nya ägaren över ert:
  • Medleskap med insatsavgiften - den nya ägaren skickar in en ny medlemsanmälan och betalar årsavgiften om den inte är betald
  • Fastighetsanslutningsavtal
  • Tjänsteoperatörsavtal - obs har ni tecknat avtal om Triple Play så är det ett avtal mellan er och Skålleruds fiber - det går ej att säga upp till Telia. Avtalet är tecknat på fem år och går över till den nya ägaren.
Dokumnet: