Kontakt

Styrelsen 2020
Ordförande             Thomas Johansson 070-347 49 77
Vice ordf/kartansv       Annika Karlsson 076-112 81 97

Sekreterare     Christer Johansson 070-677 30 64

Kassör            Carolina Falk 073-7552564

Teknisk ansv       Stig-Åke Almqvist 070-509 85 70
                           
                             Anders Dalbert 070-241 44 54

                            Bo Thorsenius 070-333 48 21

Mailadresser:
Thomas Johansson        thomas.johansson@falkek.se    
Stig-Åke Almqvist      stigakealmqvist@telia.com      

 

Bankuppgifter:

Skålleruds Fiber Bankgiro Dalslands Sparbank 8234-7, 3586332-3  

Uppgifter för inbetalning från utlandet
Bank Dalslands Sparbank.
Konto 8234 0035863323
Bankgiro 897-1467
BIC/IBAN SWEDSESS/SE50 8000 0823 4700 3586 3323

Glöm inte att skriva namn, fastighetsbeteckning och medlemsnummer.

 

Skriv till oss