Kontakt

Styrelsen 2020
Ordförande/kassör     Bo Thorsenius 070-333 48 21
Vice ordf           Thomas Johansson 070-347 49 77
Sekreterare     Christer Johansson 070-677 30 64
Ledamöter       Stig-Åke Almqvist 070-509 85 70
                             Annika Karlsson 070-937 70 12
                             Anders Dalbert 070-241 44 54

Mailadresser:
Bo Thorsenius – thorsenius@tel ia.c om
Stig-Åke Almqvist      stigakealmqvist@telia.com      

 Ambassadörer ansvarig för arbetet med markupplåtelseavtal inom respektive område. Se kontaklista

Bankuppgifter:

Skålleruds Fiber Bankgiro Dalslands Sparbank 8234-7, 3586332-3  

Uppgifter för inbetalning från utlandet
Bank Dalslands Sparbank.
Konto 8234 0035863323
Bankgiro 897-1467
BIC/IBAN SWEDSESS/SE50 8000 0823 4700 3586 3323

Glöm inte att skriva namn, fastighetsbeteckning och medlemsnummer.

 

Skriv till oss