PTS-utbyggnad

 Vi har fått beviljat en ansökan om att erbjuda anslutning till 16 fastigheter som ligger långt från vårt ordinarie nät. Föreningen får stöd till cirka 75% av kostnaden. Stödet betals ut av Post och TeleStyrelsen inom EU projektet "NextGenerationEU".  Inom stödet kommer också föreningen att klara av anslutningen av två medlemmar som vi inte kunnat göra klart på grund av höga kostnader för ledningsdragning. Det finns inget krav på offentlig upphandling av entreprenör.

 

Föringen kommer att kontakta de 16 fastighetsägare som berörs av det stöd föreningen fått för utbyggnad av nätet.

Kostnaden för berörda fastigheter att ansluta sig till föreningen kommer att vara 32 500 kr. 

Erbjudandet om anslutning till beslutad kostnad gäller i två år.

I anslutningskostnaden ingår dragning fram till mediabox på huset.