Förvaltningsplan

Styrelsen har arbetat fram förvaltningsplanen under hösten 2020. Planen antogs vid styrelsemötet 20-12-21.
Drift och underhållsplan ska färdigställas under jan 2021 i samarbete med Tegab.