Bli medlem

Insatsavgiften är 25 000 kr. Tänk att du då är med och äger fibernätet. Under hösten 2019 har kostnaderna för arbetet gjort att insatsavgiften kommer att stiga upp mot 30 000 kr per fastighet. Beslut om nytt insatsbelopp beslutas av en föreningsstämma under jan/feb 2020

Vi har lyckats få ett mycket bra erbjudande med TV, Telefon och Internet – ett Triple Play erbjudande från Telia för 300 kr/månad inklusive månadskostnad till föreningen. Mer om vad som ingår i tjänsteutbudet.
När du anmäler dig så är det viktigt att:

1.       Skicka in ett exemplar av medlemsanmälan

2.       Skicka in två exemplar av fastighetsanslutningsavtalet

3.       Betala in 5 000 kr för första insatsen och 500 kr för startmedlemsavgift gäller för 2019.

4.       Välj tjänsteleverantör - se information och blanketter på sidan "Tjänster på nätet"'

Kontakta Christer Johansson om du vill få blanketterna hemskickade. Mail cj.torsbyn@gmail.com

Du kommer inte att bli markerad på våra kartor innan vi fått in fastighetsanslutningsavtalet.

Avtalet skickas till:

Bo Thorsenius
Anolfsbyn Adamserud 1
464 94 Mellerud.

Betala in 5 500 kr till:
Skålleruds Fiber Bankgiro 897-1467

Glöm inte att skriva namn och fastighetsbeteckning.

Välkomna till Skålleruds Fiber

 

Mer argument för varför du ska gå med finns under ”Varför Fiber”

Information om att ansluta sig i efter hand
Här finns information om Dalslands Sparbanks fiberlån