Bli medlem

Insatsavgiften är 30 000 kr. Tänk att du då är med och äger fibernätet. Har föreningen grävt klart och anslutet fastigheterna inom ditt område tillkommer 2 000 kr för grävning och blåsning, om det är en längre sträcka att gräva kan kostnaden blir högre.

Vi har lyckats få ett mycket bra erbjudande med TV, Telefon och Internet – ett Triple Play erbjudande från Telia för 375 kr/månad inklusive månadskostnad till föreningen. Mer om vad som ingår i tjänsteutbudet.
När du anmäler dig så är det viktigt att:

1.       Skicka in ett exemplar av medlemsanmälan

2.       Skicka in två exemplar av fastighetsanslutningsavtalet

3.       Betala in 5 000 kr för första insatsen och 400 kr för start medlemsavgift gäller för 2020.

4.       Välj tjänsteleverantör - se information och blanketter på sidan "Tjänster på nätet"'

Kontakta Christer Johansson om du vill få blanketterna hemskickade. Mail cj.torsbyn@gmail.com

Du kommer inte att bli markerad på våra kartor innan vi fått in fastighetsanslutningsavtalet.

Avtalet skickas till:

Bo Thorsenius
Anolfsbyn Adamserud 1
464 94 Mellerud.

Betala in 5 400 kr till:
Skålleruds Fiber Bankgiro 897-1467

Glöm inte att skriva namn och fastighetsbeteckning.

Välkomna till Skålleruds Fiber

 

Mer argument för varför du ska gå med finns under ”Varför Fiber”

Information om att ansluta sig i efter hand
Här finns information om Dalslands Sparbanks fiberlån