Så skyddar vi dina personuppgifter - GDPR

Det är viktigt att du vet vilka personuppgifter och register med personuppgifter som vi Skålleruds Fiber har, samt hur vi hanterar dessa register.

Vi har två register:

  1.  Medlems/anslutningsregister. Här har vi registrerat era medlemsanmälningar och val av tjänsteleverantör.
    Registret används för fakturering av nätkostnader, val av tjänsteleverantör och identifiering av respektive användares uppkopplingsid på Skålleruds Fibers nät.

Personuppgiftsansvarig är Christer Johansson.

  1.  Markägarregister. Här har vi registrerat alla markägare som berörs av vårt fibernät. Registret används för att registrera alla markägare, vars mark Skålleruds Fiber passerar.
    Personuppgiftsansvarig är Annika Karlsson

Skålleruds Fiber, org.nr 769629-8350, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt. Personuppgiftsombud är Christer Johansson

På sidan nedan kan du läsa mer om hur vi hanterar våra register enligt den nya datalagen – GDPR. General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och gäller i hela EU. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

Så skyddar vi dina uppgifter

Skålleruds fiber värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs. Uppgifterna lämnas aldrig ut till andra än de firmor som arbetar för Skålleruds Fiber och de ska följa de avtal vi tecknat med dem.

Så får Skålleruds fiber dina uppgifter

A Medlemsregistret innehåller de uppgifter du lämnat vid medlemsanmälan, fastighetsanslutningsavtal och val av tjänsteleverantör.

B Markägarregistret är hämtat från Lantmäteriets fastighetsregister och innehåller bara markägare vars mark vårt fibernät är projekterat för att passera.
När fibernätet är klart kommer bara uppgifter vi fått in via markanslutningsavtalen att registreras.

Uppgifter som vi hanterar

A Medlemsregistret innehåller:
Medlemsnummer, namn, adress, fastighetsbeteckning, mailadress, telefonnummer, val av tjänsteoperatör, samt identifikationsuppgifter för er anslutning.
Personnummer kommer bara att registreras om föreningen blir tvungen att begära inkasso, för att få in avgifter.

B Markägarregistret innehåller:
Namn, adress, fastighetsbeteckning och uppgifter om markanslutningsavtal

 

Dessa har tillgång till dina uppgifter

I föreningen är det ordförande och personuppgiftsansvariga som i lokala datorer(datorer som inte är uppkopplade i nätverk) hanterar registren.

Styrelsen och ambassadörerna använder våra register i arbetet med medlemsvärvning och arbetet med markupplåtelseavtal.

Föreningen har tecknat avtal om hur registren får användas av de firmor vi anlitar – firmorna är personuppgiftsbiträden. De får bara använda våra register för att kunna utföra de tjänster vi har anlitad dem att utföra åt oss.

A Medlemsregistret används av:

  • Zitius – kommunikationsansvariga
  • Tegab – Totalentreprenad
  • Pineskär – föreningens redovisningsfirma

B Markägarregistret används av

  • Tegab - Totalentreprenad

Så länge sparar vi dina uppgifter

Skålleruds Fiber kommer att hantera innehållet i medlemsregistret och markägarregistret så länge fibernätet är aktivt.

Dina rättigheter

Om dina uppgifter hos Skålleruds Fiber är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och fastighetsbeteckning. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till:

A  Medlemsregistret – Christer Johansson – mail cj.torsbyn@gmail.com

B Markägarregistret – Annika Karlsson – mail Annika Karlsson annikaiklappesnas@gmail.com

Du kan också skicka din begäran som brev till
Christer Johansson; Töresbyn 5; 464 94 Mellerud

Du har även rätt klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.