Septembers medlemsinfo

09.09.2017 17:25

Hej på er.

Arbetet med grävningen av vårt fibernät går framåt. Bra med regn som gör marken mjukare att gräva i, men kanske inte så roligt för de som arbetar med grävningen.

Tegab beräknar blir klara kring Vedbyholm och Vässbyn under denna veckan.

Under de kommande veckorna fortsätter grävningen kring Lindstorp, Östevatten och Ekholmen. Nästa steg blir upp mot Töresbyn och Ingribyn. Sedan går grävarna vidare ut mot Östanå och till Hökeberg.

 

Vi hoppas att ni hittat till vår nya hemsida där det finns mer information om grävning på egen tomt och dit kan ni skicka de som vill bli medlemmar innan grävskopan passerat ert område. Vi har fått flera nya anslutningar under senaste veckorna och har flera på gång så att nå 550 anslutningar kommer vi säkert att klara.

 

30 september är sista dagen för inbetalning av nästa insatsavgift på 10 000 kr. Föreningen har skickar ut information/räkning om inbetalningen i början av september. Det utskicket var personligt beroende av om Ni betalt medlemsavgift för 2017, har flera anslutningar och eventuellt andra korrigeringar.

Flera medlemmar har frågat efter någon form av kvittens på inbetalningar. Vi ser det som ett för stort arbete att skicka ut kvittens till alla medlemmar. För de anslutningar vi inte fått in avgifter skickar vi ut en påminnelse i början av oktober. Vi kommer också att skicka ut ett skriftligt intyg/ bekräftelse på inbetald insats när vi fått in hela anslutningssumman. Detta kommer vi att börja med i februari 2018

Läs mer om vad som är på gång på i sammanfattningen från senaste styrelsemötet. Glöm inte att du kan följa var grävningsarbetet pågår på hemsidan.

Hälsar styrelsen genom Christer