Från föreningsstämman 8 april

02.05.2018 09:15

Information från Föreningsstämman - 8 april 

Söndagen 8 april hade vi ett välbesökt årsmöte. Som ny i styrelsen valdes Jan Andersson - Låttsbyn.

Styrelsen informerade om hur arbetet går fram. Vi kommer att koppla upp området i etapper. Stig-Åke berättade att planeringen kring VA-ledningen i Upperud pågår för fullt. Vi återkommer med mer information kring samförläggningarna efterhand som arbetet fortskrider.

Under april vill vi få in val av tjänsteoperatör. Vi kommer inte att ta betalt för tjänster innan er fastighet är uppkopplad mot nätet. Det är viktigt att ni inte säger upp era olika avtal, som fibernätet ska ersätta, innan ni är uppkopplade. Vill ni behålla ert telefonnummer så ska ni inte säga upp ert telefonavtal utan meddela Telia att ni vill behålla numret, Sedan ser Telia till att ert gamla avtal sägs upp. Har ni tjänster från Telia så flyttas de över till ert nya abonnemang.

För mer information från stämman se länkarna nedan.

Se Protokoll från stämmanpresentation vid stämmanpresentation om val av tjänsteleverantör och Bokslut 2017