Brev till markägare

19.10.2017 20:20

Efterhand som vi börjar i ett nytt område kommer föreningen att skicka tillbaka markupplåtelseavtal och kartan om föreningen fått den inskickad. Med brevet skickar vi också med en information kring grävningsarbetet.