Artikel om Grävstart - Melleruds Nyheter

29.08.2017 20:30

Se den utförliga artikeln om grävstarten i Melleruds Nyheter. Artikeln ger en bra överblick över hur arbetet kommit igång och information till er som vill bli medlemmar.