Aprils styrelsemöte

02.05.2018 09:16

Här finns sammanfattningen från aprilsstyrelsemöte.

Vid mötet fördelade vi arbetsuppgiftena i styrelsen enligt

Styrelsen konstituerades enligt följande

Omval av:

  • Bo Thorsenius – ordförande
  • Thomas Johansson – vice ordförande
  • Christer Johansson – sekreterare

Nyval av

  • Jan Andersson - kassör